Proiectul ”Lucrătorul de tineretieșean” s-a derulat în perioada 1 octombrie – 4 noiembrie 2018 fiind la cea de-a III-a ediție în acest an.

Proiectul a presupus organizareaunui curs de lucrător de tineretpentrutinerii din judetul Iasi si a unuieveniment cultural prinintermediulcăruiasapromovamimplicareasivoluntariatulînrândultinerilor.

Cursul”Lucrator de tineret” s-a desfășurat înperioada 12 – 14octombrie 2018 la Tabăra de agreement Muncel din localitateaMogoșești-Siret, jud. Iași.În data de 24 octombrie 2018, tineriiparticipanți la curs au pus înaplicareevenimentul cultural ”Ziualucrătorului de tineret ieșean”, evenimentce a constatînsusținerea unui spectacol de muzică folk, intervenții ale participanților care au povestit celor prezenți despre experiența lor din cadrul trainingului. În cadrul evenimentului ce a avut loc in Pub Fabrik din Iași, Campus Tudor Vladimirescu, au participat peste 100 de tineriieșeni. Invitații la eveniment le-au vorbittinerilordespreimplicareșidesprerolullorînsocietate.