ASOCIAȚIA TINERILOR IEȘENIaderulat,în a doua jumătatea a anului 2014, proiectul “Mărirea gradului de utilizare IT&C în cadrul Asociația Tinerilor Ieșeni“, proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare POS CCE încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

Valoarea totală a proiectului a fost de 119.403,32 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 87.393,35 lei.

Obiectivul proiectului l-a reprezentatcreșterea utilizării TIC la nivelul Asociației Tinerilor Ieșeni prin susținerea conectării la internet broadband și prin consolidarea infrastructurii TIC.

În urma implementării proiectului a fost realizată o conexiune de acces la internet broadband de mare viteză, dotarea cu echipamente IT noi și performante și acest website de prezentare a organizației și a activităților pe care le derulăm.