UniFEST-FestivalulStudenților din România

Înperioada 2-12 noiembrie 2018, UniuneaStudenților din Româniaîmpreună cu organizațiilemembrea derulatcea de-a XVII-aediție a FestivaluluiUniFEST. Caînfiecare an, sub devizaconsacrată „Distracție gratis, nu degeaba!”, studenții din România auavutaccesgratuit la evenimenteculturale, sportive, de educație non-formalăsau de divertisment.

”Aflându-ne înanulCentenaruluiMariiUniri, considerămcăresponsabilitatea de a promovaculturaînrândultinerilor din Româniaeste cu atâtmai mare. Prinurmare, am ales cacea de-a XVII-aediție a FestivaluluiUniFESTsă fie dedicatăsărbătoriinaționaleînsemn de recunoștințăpentrueforturiledepuse de cătrepredecesoriinoștriînvederearealizăriiunitățiinaționale.”

Alin GRIGORE

Președinte

UniuneaStudenților din România (USR)