Proiectul „ Youth Workers for North-East Region” s-a derulatînperioada1 septembrie – 4 noiembrie 2018 avânddreptscopcreștereaimplicăriisociale a tinerilor din sistemul de resurseumane al ONG-urile din Regiunea Nord-Est din domeniultineretului.

Îndebutulproiectului am stabilitechipa de proiect, am împărțitsarcinileși am planificatactivitățileîncadrulședințelor de organizarepe care le-am desfășurat la sediulasociației, am promovat proiectul în rândul tinerilor și ONG-urilor de tineret interesate.

Cursul”Lucrător de tineret” s-a desfășurat înperioada 18 – 22octombrie 2018 la Stațiunea Rarău, Jud. Suceava, perioadaîncadrându-se încalendarulstabilitinițial.

În data de 28 octombrie 2018, tineriiparticipanți la curs au pus înaplicareevenimentul cultural ”Ziualucrătorului de tineret”, evenimentce a constatînsusținerea unui spectacol de muzică folk, intervenții ale participanților care au povestit celor prezenți despre experiența lor din cadrul trainingului. În cadrul evenimentului ce a avut loc in sala Dublin Pub din cadrul CCS Iași invitații le-au vorbittinerilordespreimplicareșidesprerolullorînsocietate, discursurileavând un puternic impact motivational asupraparticipanților.

Proiectul a fostfinantat de MinisterulTineretuluisiSportuluiin cadrulConcursului National de Proiecte de Tineret 2018.